Integritetspolicy

Integritetspolicy

Registeransvarig är enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) skyldig att i tydliga ord informera de registrerade om hur deras uppgifter används. Denna integritetspolicy uppfyller principen om transparens.

1. Registeransvarig

Namnet på företaget

Kontaktinformation:
 Adress
 Postnummer / stad

För att kontakta oss med allmänna dataskyddsfrågor, vänligen kontakta:

Företags-/personnamn
adress
Postnummer / stad
telefonnummer
e-post

För att kommunicera med vårt dataskyddsombud vänligen kontakta:

Dataskyddsombud

Företags-/personnamn
adress
Postnummer / stad
telefonnummer
e-post

2. De registrerade

Nuvarande eller potentiella kunder och samarbetspartners som har lämnat sina kontaktuppgifter med kontaktformuläret är registrerade.

3. Hur vi använder informationen

Registret hålls utifrån de kontaktuppgifter som sparats med kontaktformuläret. När du skickar sin kontaktförfrågan ger webbplatsbesökaren sitt samtycke.

Syftet med personlig information och registrets användning

Personuppgifterna används endast för ändamål som definierats i förväg, vilket är:

  • säkerhetskopiering av meddelanden

4. Personlig information sparad i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktinformation

  • namn
  • E-post
  • Telefonnummer

5. Rättigheterna enligt GDPR

Individerna har följande rättigheter enligt GDPR. Kontakta oss på yhteystiedot i något av dessa ärenden.

Rätten till tillgång

Individen kan kontrollera de personuppgifter som sparats i registret.

Rätt till rättelse

Den enskilde har rätt att få personuppgifterna rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätten att begränsa behandlingen

Den enskilde har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om den enskilde anser att behandlingen har varit olaglig.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Den enskilde har rätt att invända mot användningen av personuppgifterna mot direktmarknadsföring.

Rätten till radering

Den enskilde har rätt att bli bortglömd om det inte finns några vägande skäl för fortsatt behandling. Efter att ha behandlat din begäran om att bli glömd raderar vi antingen dina personuppgifter eller kommer att informera dig med adekvata skäl varför din personliga information inte kan raderas.

Observera att registeransvarig kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera de begärda uppgifterna. Registerförvaltaren är skyldig att föra bokföring under den tid (10 år) som anges i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Därför kan uppgifterna relaterade till bokföringen inte raderas före slutet av denna period.

Rätten att återkalla sitt samtycke

Om behandlingen av individens personuppgifter enbart baseras på deras samtycke, och inte på kundförhållande eller medlemskap i företaget, har individen rätt att återkalla sitt samtycke.

Rätt att klaga på beslut för Dataombudsmannen

Den enskilde har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiella personuppgifter tills frågan är löst.

Överklaganderätten

Den enskilde har rätt att göra en anmälan till Dataombudsmannen om de anser att vi bryter mot gällande lag vid behandling av dina personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelbunden informationskälla

Personuppgifterna samlas in:

  • direkt från nuvarande eller potentiella kunder när de fyller i kontaktformuläret på vår hemsida med sina personliga kontaktuppgifter.

7. Regelbunden dataöverföring

De personuppgifter som samlas in till registret överförs i allmänhet inte till marknadsföringsändamål utanför Bolaget Oy.

8. Handläggningstid

Personuppgifterna behandlas i allmänhet för XXX. Merkitse aika tähän. Vastaat tietojen poistamisesta ko. ajan kuluttua.

9. Personuppgiftsbehandlare

Registeransvarig eller dess anställda behandlar personuppgifterna. Vi kan också lägga ut databehandlingen delvis till en tredje part. I dessa fall garanterar vi genom avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med den operativa allmänna dataskyddsförordningen och i övrigt korrekt.

10. Överföring av data utanför EU

Personuppgifterna kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi kommer inte att använda automatiserat beslutsfattande eller profilering vid bearbetning av de insamlade uppgifterna.